Beugelbehandeling en medewerking

Het succes van een orthodontische behandeling is sterk afhankelijk van de motivatie en medewerking van de patiënt. Het schoonhouden van de tanden en kiezen is met een beugel veel lastiger en eist extra inzet en tijd. Losraken of beschadiging van onderdelen van de beugel kan in de meeste gevallen worden voorkomen door het eetgedrag daarop aan te passen. Lees hier meer erover.

De afspraken moeten stipt worden nagekomen, en de aanwijzingen en instructies van de behandelaar worden opgevolgd. Onvoldoende medewerking kan helaas leiden tot een onbevredigend resultaat of vertraging in de behandeling.

Beugelbehandeling en risico’s ervan

Zowel voor orthodontische behandeling als voor alle andere vormen van behandelingen geldt, dat u bewust moet zijn van de beperkingen en mogelijke risico’s. De hieronder beschreven risico’s van een orthodontische behandeling zijn zeer klein en zelden een reden om af te zien van de behandeling, maar iedereen moet de mogelijkheid open houden om af te zien van behandeling en de huidige situatie te accepteren.

Wortelresorptie
Ten gevolge van beugelbehandeling kunnen de wortelpunten van de tanden en kiezen wat stomper en korter worden. Dit noemen we wortelresorptie. Wanneer de wortelresorptie beperkt blijft tot enkele millimeters is het niet schadelijk. Hoogst zelden komt het voor dat er veel meer van de wortel verdwijnt. Erfelijke aanleg of een eventueel trauma in het verleden kan hierbij een rol spelen. Ter controle van deze wortelresorptie zal er soms tijdens, maar in ieder geval voor het beëindigen van de behandeling röntgenfoto’s worden gemaakt.

Wortelresorptie kan trouwens ook voorkomen bij mensen die geen beugel hebben gehad.

Ontkalkingen, cariës en tandvleesontstekingen
Het is een fabeltje dat het plaatsen van beugel gaatjes veroorzaakt. Wel is het zo dat de tanden en kiezen op die plekken, die niet worden gereinigd een grotere kans hebben op het krijgen van verkleuringen en gaatjes. Niet goed reinigen van het gebit kan ook gevolgen hebben voor het tandvlees. De uiterlijke kenmerken van ontstoken tandvlees zijn zwelling, roodheid en bloeding. Deze symptomen verdwijnen weer bij een goede mondhygiëne. U kunt veel informatie over tandenpoetsen met beugel op onze website vinden maar ook op youtube en internet.

Beschadiging van tandrestauratie
Tijdens het verwijderen van de vaste beugel of aligner attachments kan een restauratie (kroon, adhesief, veneer, etc.) beschadigd raken. Als een tand of restauratie beschadigd raakt, moet deze eventueel door de tandarts hersteld worden.

Allergieën
Sommige mensen zijn allergisch voor bestanddelen van orthodontische apparaturen. Dat kan, bijvoorbeeld, nikkelallergie of latexallergie zijn. Daarom is het belangrijk voor het begin van de behandeling de orthodontist hiervan op de hoogte te stellen. Eventueel wordt het behandelplan hierop aangepast of voortijdig afgebroken. Om latexallergie te voorkomen gebruiken we in de praktijk latexvrije handschoenen.